Terms and conditions

TERMENI ȘI CONDIȚII COMARKET.RO

1. Introducere
1.1. Înainte de a utiliza pagina de internet www.comarket.ro, va rugăm să citiți în întregime și cu atenție prevederile acestor Termeni și Condiții („T&C”).
1.2. Dacă nu sunteți de acord cu prevederile Termenilor și Condițiilor, inclusiv orice actualizare a acestora, vă rugăm să încetați de îndată utilizarea platformei online Comarket.
1.3. Utilizarea platformei online Comarket și a serviciilor furnizate prin intermediul platformei reprezintă acordul expres de acceptare a acestor Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestora), chiar și în cazul omisiunii utilizatorului de a analiza termenii și condițiile aplicabile.
1.4. În vederea utilizării, vă putem solicita să vă exprimați acordul cu privire la acest set de Termeni și Condiții printr-o acțiune specifică, având semnificația unui consimțământ neechivoc (e.g. bifarea unei căsuțe specifice).
1.5. PRIN UTILIZAREA PLATFORMEI COMARKET ȘI A ORICĂROR SERVICII, UTILIZATORUL ESTE DE ACORD ȘI ACCEPTĂ ÎN MOD EXPRES APLICABILITATEA URMĂTOARELOR CLAUZE:
a) CLAUZA 9.1 (SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DIN CAUZE NEIMPUTABILE UTILIZATORULUI);
b) CLAUZA 11 LIMITAREA RĂSPUNDERII.
2. Prevederi Generale
2.1. Termenii și Condițiile reglementează condițiile de utilizare a paginii de internet www.comarket.ro („Website-ul” sau „Comarket”) și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia de către Societate („Serviciile”) si reprezintă un contract încheiat între CoMarket Store S.R.L., cu sediul în Șos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 8, clădirea America House, Aripa de Vest, București, sector 1, înmatriculată în Registrul Comerțului București cu nr. J40 /11315/2020 („Societatea”) și utilizatorii Comarket („Utilizatorii”), respectiv:
a) Profesioniști, persoane juridice sau persoane fizice autorizate, din domeniul HoReCa, înregistrați pe Website, interesați să achiziționeze produse în vederea utilizării acestora în cadrul activității profesionale („Cumpărătorii”);
b) Profesioniști, persoane juridice sau persoane fizice autorizate, furnizorii de produse înregistrați pe Website care doresc să comercializeze produse din portofoliul lor către Cumpărătorii din domeniul HoReCa („Furnizorii”); si
c) Persoane fizice, care au calitatea de simpli vizitatori ai Website-ului care nu se înregistrează pe Website prin crearea unui cont de Utilizator.
2.1. Pentru scopul acestui set de T&C, Furnizorii și Cumpărătorii vor fi denumiți în continuare „Utilizatori Înregistrați”.
2.2. Comarket reprezintă un spațiu virtual destinat profesioniștilor prin intermediul căruia Furnizorii pot să-și promoveze și/sau să își prezinte ofertele de produse / servicii către potențialii Cumpărători, Cumpărătorii având posibilitatea să plaseze comenzi online în vederea achiziționării produselor / serviciilor oferite de Furnizori.
2.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, Societatea nu reprezintă un revânzător al produselor / serviciilor promovate de Furnizori pe Website.
2.4. Prin intermediul Website-ului, Societatea pune la dispoziția Utilizatorilor Înregistrați servicii de intermediere a operațiunilor de vânzare-cumpărare de produse / servicii, iar încheierea și executarea obligațiilor contractuale născute între Cumpărători și Furnizori ca urmare a plasării unei comenzi se realizează direct între Furnizor și Cumpărător, fără implicarea Societății astfel că aceasta nu poate fi ținută răspunzătoare pentru orice neexecutare / executare necorespunzătoare a obligațiilor născute între Furnizor și Cumpărător.
3. Descrierea Serviciilor
3.1. Serviciile electronice puse la dispoziție de Societate prin intermediul Website-ului permit (i) Furnizorilor să își prezinte oferta de produse / servicii către Cumpărători și să țină o evidență a comenzilor primite prin Comarket și (ii) Cumpărătorilor să selecteze produsele / serviciile din oferta de produse a Furnizorilor de pe Website și să transmită comenzi online de achiziție, conform condițiilor de comandă și livrare disponibile pe Website, precum și să țină o evidență a comenzilor lansate prin Comarket.
3.2. Societatea pune la dispoziția Furnizorilor înregistrați pe Website mijloace tehnice de publicare a ofertelor de produse din portofoliul acestora. Furnizorii vor stabili în mod independent prețurile și condițiile de vânzare către Cumpărători, inclusiv în cazul în care produsele sunt destinate unei promoții. Furnizorii vor avea posibilitatea de a configura ofertele de produse / servicii, condițiile de livrare și plată a produselor (e.g. adăugarea/eliminarea de produse din ofertă, promovarea produselor către Cumpărători în funcție de nevoile specifice, stabilirea unei număr minim de produse ce pot fi comandate, indicarea locului de livrare a produselor, definirea modalităților de plată/ termelor de plată în funcție de Cumpărător, restricționarea plasării comenzii numai pentru pachete de produse etc.).
3.3. Cumpărătorii vor avea acces la o gamă de produse / servicii prezentate de Furnizori în vederea utilizării acestora în activitatea lor profesională. Cumpărătorii, Utilizatori Înregistrați, vor avea posibilitatea, în funcție de pachetele de Servicii contractate pe Website, de a vizualiza ofertele de produse ale Furnizorilor, de a selecta produsele dorite, de a plasa comenzi online, de a posta recenzii în legătură cu produsele Furnizorilor, precum și de a ține o evidență a comenzilor. De asemenea, Cumpărătorii pot avea acces la o serie de facilități suplimentare oferite de Furnizori (promoții, discount-uri, etc) conform regulilor stabilite de Furnizori.
3.4. Furnizorii și Cumpărătorii vor avea acces la Servicii numai în urma creării unui cont de Utilizator pe Website, autentificării si plății Serviciilor.
3.5. În relația cu Furnizorii, Termenii și Condițiile se completează cu prevederile contractului de prestări servicii încheiat între Societate și Furnizori.
3.6. Alte servicii care ar putea fi implementate ulterior în cadrul Website-ului sunt supuse acestui set de T&C, în afara de cazul în care acestea au termeni și condiții de utilizare specifici ce vor fi distinct formulați.
4. Înregistrarea contului de Utilizator
4.1. Accesul la Servicii se poate realiza prin crearea unui cont de Utilizator urmând pașii de creare a contului de utilizator comunicate de Societate.
4.2. Utilizatorii Înregistrați au obligația de a furniza toate datele de identificare solicitate în formularul de înregistrare disponibil pe Website.
4.3. Informațiile furnizate pentru crearea contului de Utilizator Înregistrat trebuie sa fie reale, complete si corecte. Societatea își rezerva dreptul de a face verificări privind datele publice ale Utilizatorului Înregistrat prin intermediul bazelor de date publice (e.g. corectitudinea codului fiscal înregistrat pe site-ul Ministerului de Finanțe).
4.4. În cazul în care informațiile furnizate în timpul creării contului de Utilizator se modifica ulterior, Utilizatorul este obligat sa actualizeze prompt respectivele informații conținute în contul de Utilizator.
4.5. Fiecare Utilizator Înregistrat își poate crea un singur cont de Utilizator Înregistrat pe platforma Comarket. Este interzisă înregistrarea simultană a mai multor conturi de Utilizatori Înregistrați. Contul de Utilizator Înregistrat nu este transferabil.
4.6. Societatea își rezerva dreptul de a șterge conturile de Utilizator Înregistrat care au fost inactive pentru o perioadă de 6 luni.
4.7. Societatea își rezerva dreptul de a șterge conturile de Utilizator Înregistrat a căror adresă de email nu a fost confirmată în interval de 30 de zile de la crearea contului. Confirmarea faptului că adresa de email pe care a fost creat contul vă aparține se poate face accesând linkurile special furnizate in emailurile prin care se anunță crearea contului șii se cere confirmarea lui. Odată cu ștergerea contului, se va șterge și tot conținutul existent la acel moment în cont.
4.8. Fără o adresă de email validă și confirmată, contul nu poate funcționa la parametri optimi. De asemenea, confirmarea adresei de e-mail previne utilizarea adresei de email de către persoane neautorizate.
4.9. Prin crearea contului, Utilizatorul Înregistrat declară și garantează, în mod expres, că:
a) Utilizează Website-ul în scopurile specifice activității sale comerciale pe care este autorizată să o desfășoare;
b) Toate informațiile furnizate sunt complete, adevărate și exacte;
c) Înțelege și este de acord că, pe lângă prevederile din Termeni și Condiții, anumite Servicii pot fi guvernate de reguli specifice. Orice astfel de reguli vor fi publicate separat;
d) Înțelege că este singur responsabil de securitatea contului de Utilizator Înregistrat și a parolei contului și nu va permite altor persoane să acceseze contul de Utilizator Înregistrat. Orice încălcare sau suspiciune de încălcare a securității contului de Utilizator Înregistrat trebuie anunțată imediat Societății. Societatea nu va fi ținută responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu cauzat ca urmare a încălcării securității contului din cauze ce țin de conduita Utilizatorului Înregistrat sau a oricărei persoane autorizate de acesta să acceseze și/să utilizeze contul de Utilizator Înregistrat, inclusiv, dar fără a se limita la, cazul în care sistemele informatice utilizate sunt infectate cu viruși sau alte programe malware, sau dispozitivul pe care este logat Utilizatorul
Înregistrat este accesat de orice altă persoană, sau securitatea contului de e-mail asociat contului de Utilizator Înregistrat este în orice fel compromisă;
4.9.2. Utilizatorii nu au dreptul să utilizeze mijloace automate, inclusiv script-uri, aplicații de tip robot, bot, spider, crawler și/sau sau orice aplicații / programe de calculator ce pot înșela, sau simula anumite activități sau statusuri pe Website (cum ar fi datele de geo-localizare) sau, în orice fel, exploata anumite funcții sau vulnerabilități ale Website-ului în vederea obținerii unor avantaje, pentru sine sau pentru alți Utilizatori, în ceea ce privește utilizarea Serviciilor oferite prin Website.
4.10. Societatea își rezervă dreptul de a restricționa sau a exclude accesul Utilizatorilor la Website, precum și de a șterge sau restricționa contul de Utilizator, în limitele legii, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului, accesul și existența contului ar putea prejudicia sau prejudiciază în vreun fel Societatea sau alți Utilizatori / Utilizatori înregistrați.
5. Clauze speciale aplicabile Cumpărătorilor
5.1. Societatea poate oferi Cumpărătorilor reduceri, discounturi sau alte tipuri de promoții, inclusiv gratuități în ceea ce privește Serviciile oferite, conform politicii sale comerciale. Orice astfel de reduceri, discounturi sau alte tipuri de promoții vor fi afișate în Website.
5.2. Cumpărătorii pot beneficia de Serviciile puse la dispoziție de Societate prin intermediul Website-ului în baza unor abonamente. Durata, Serviciile incluse în abonamente și termenii financiari ai abonamentelor vor fi afișate Cumpărătorilor în cadrul Website-ului.
5.3. Plata contravalorii abonamentului se va realiza de către Cumpărător în contul bancar al Societății numărul ro63ingb0000999910639901 deschis la ING Bank prin utilizarea mecanismului de plată cu cardul, sau a oricărui alt mecanism de plată, după cum aceasta poate fi disponibil în platforma Comarket, din când în când. Cu excepția cazului în care Societatea oferă acces gratuit la Serviciile oferite în cadrul unor promoții oferite Cumpărătorilor, un cont de Utilizator Înregistrat va avea acces la Servicii doar după confirmarea plății prețului abonamentului de către banca Societății. Societatea își rezervă dreptul de a suspenda sau înceta accesul la Servicii în cazul în care se înregistrează orice fel de restanțe la plata abonamentelor de către Cumpărător.
5.4. De asemenea, în caz de neplată a abonamentelor, Societatea în rezervă dreptul de a suspenda imediat contul Cumpărătorului și de a-l șterge în termen de 6 luni de la expirarea termenului de plată a abonamentelor. Cu titlu de excepție, în cazul conturilor noi de Utilizatori Înregistrați ai Cumpărătorilor cărora li se oferă acces gratuit în Comarket pentru o anumită perioadă, accesul la Servicii va fi suspendat la expirarea termenului de gratuitate oferit dacă, până la data expirării termenului relevant, Cumpărătorul nu achiziționează un abonament, Societatea rezervându-și dreptul de a șterge contul de Utilizator Înregistrat în termen de 30 de zile de la data suspendării accesului la Servicii.
5.5. Un Cumpărător poate avea un singur cont de Utilizator Înregistrat. Cumpărătorii nu au dreptul să înregistreze un alt cont de Utilizator Înregistrat pentru a beneficia de gratuități, oferte, promoții oferite de Societate la prima înregistrare. În cazul în care, urmare a verificărilor efectuate, Societatea descoperă că același Cumpărător a înregistrat un nou cont pentru a eluda plata abonamentului, contul acestuia va fi șters, Societatea având posibilitatea să interzică accesul acestuia la orice Servicii oferite pe Website și/sau să solicite plata de despăgubiri.
6. Cerințe privind conținutul postat pe Website
6.1. Toate informațiile pe care Utilizatorii le furnizează în cadrul/prin intermediul Website-ului trebuie sa fie reale, corecte si complete.
6.2. Furnizorii vor lua toate măsurile ca descrierea produselor, prețurile listate, precum și alte condiții comerciale să fie, în orice moment, corecte și complete. Furnizorii și Societatea pot conveni furnizarea oricăror informații relevante privind Produsele pentru realizarea unei comenzi cât mai facile a Produselor de către Cumpărător. În cazul unei erori, Furnizori vor înlătura toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care Furnizorii constată că eroarea respectivă a afectat o comandă, va informa în cel mai scurt timp Cumpărătorul, oferindu-i posibilitatea reconfirmării comenzii sau a anulării acesteia.
6.3. Informațiile ce urmează a fi afișate pe Website pot fi supuse în prealabil aprobării Societății. Societatea are dreptul de a refuza adăugarea unei oferte pe Website în cazul în care Produsele nu pot fi utilizate în domeniul HoReCa, dacă acestea încalcă legislația aplicabilă sau dacă Furnizorul inserează date în mod vădit eronate și care nu au legătură cu oferta.
6.4. Este interzisă folosirea de imagini/fotografii care nu au legătură cu produsele Furnizorilor. Este interzisă folosirea de imagini care prezintă însemne (watermark, sigla, denumirea sau altele) ale altor site-uri concurente.
6.5. Utilizatorul se obligă să insereze în bazele de date ale Website-ului numai acel conținut pe care este autorizat sa îl utilizeze fără restricții și care nu este grevat de drepturi ale unor terți, în special de drepturi de proprietate intelectuală.
6.6. Informațiile postate de Utilizatori nu pot încălca prevederile legale sau bunele moravuri prin formulare, conținut, prezentare vizuală sau scopul urmărit.
6.7. Nu este permisă includerea de legături spre pagini web externe sau spre alte surse externe de informații. Legăturile în acest sens se referă și la pagini web neactivate (URL-uri) și părți ale acestora.
6.8. Este interzisă folosirea adreselor de email disponibile pe paginile Website-ului sau a mijloacelor de comunicare între Furnizori și Cumpărători disponibile pe Website pentru trimiterea de mesaje de tip SPAM.
6.9. Este interzis abuzul de orice fel cu privire la Serviciile oferite sau în legătură cu accesul pe Website.
6.10. Informațiile care contravin celor de mai sus nu vor fi publicate sau vor fi șterse din baza de date accesibilă celorlalți Utilizatori.
6.11. Utilizatorul Înregistrat este singurul responsabil pentru conținutul postat pe Website. Societatea nu garantează pentru corectitudinea sau caracterul complet al informațiilor puse la dispoziție de Utilizatorii Înregistrați. De aceea, Societatea nu răspunde in niciun mod cu privire la informațiile, materialele și datele postate, difuzate sau transmise de către Utilizatorii Înregistrați.
6.12. Societatea își rezervă dreptul de a restricționa temporar posibilitățile de inserare și de accesare a ofertei de produse, dacă acest lucru este necesar datorita limitelor de capacitate, în scopul menținerii siguranței și a integrității serverelor sau pentru implementarea măsurilor tehnice și dacă aceasta servește unei executări corecte și corespunzătoare, sau îmbunătățite, a prestațiilor contractuale datorate (lucrări de întreținere).
7. Declarații și garanții
7.1. Furnizorii declară și garantează că au calitatea de profesioniști autorizați, respectiv dețin toate licențele, avizele și orice alte documente similare în vederea distribuirii, depozitării, manipulării, transportului produselor și furnizării serviciilor specifice pe piața din România.
7.2. Cumpărătorii declară și garantează că au calitatea de profesioniști autorizați, respectiv dețin toate licențele, avizele și orice alte documente similare în vederea desfășurării activității în domeniul HoReCa.
7.3. Furnizorii și Cumpărătorii au deplină capacitate şi autoritate pentru a beneficia de Servicii și pentru a utiliza Comarket în scopurile specifice activității lor profesionale.
7.4. Furnizorii și Cumpărătorii înțeleg că nu se va produce niciun transfer al dreptului de proprietate şi al riscurilor aferente produselor de la Furnizori la Societate. Societatea nu are calitatea de revânzător al produselor. Toate riscurile financiare şi comerciale legate de vânzarea produselor / serviciilor către Cumpărători sunt suportate exclusiv de către Furnizori.
7.5. Furnizorii înțeleg că Societatea nu va fi în niciun fel responsabilă de eventuale prejudicii, pierderi, costuri de orice tip, decurgând din încălcarea de către Cumpărători a obligațiilor pe care le au față de Furnizori ca urmare a achiziției produselor de pe Website.
7.6. Cumpărătorii înțeleg că Societatea nu poate fi țintă răspunzătoare în cazul în care Furnizorii nu asigură calitatea și conformitatea produselor livrate și nu respectă legislația națională și a Uniunii Europene în domeniile relevante, cum ar fi: sanitar, sanitar-veterinar, protecția consumatorului, reglementările referitoare la producția, ambalarea, etichetarea, marcarea, garanția, conformitatea, calitatea si caracteristicile produselor, precum și orice altă obligație care este în sarcina sa. Societatea nu va fi în niciun fel responsabilă pentru nerespectarea condițiilor de livrare la locațiile și în termenele prevăzute de Furnizori pe Website. De asemenea, Societatea nu va putea fi implicată în proceduri de retur/refuz a recepției.
8. Încetarea acordului la inițiativa Utilizatorului
8.1. Utilizatorul Înregistrat are dreptul să denunțe acordul cu Societatea stabilit în baza acestui set de Termeni și Condiții, în orice moment. Denunțarea poate fi realizată prin solicitarea adresată Societății de ștergere contului de Utilizator [cu un preaviz de 15 zile]. În cazul în care Utilizatorul Înregistrat denunță sau își șterge contul, acesta nu va avea dreptul să solicite de la Societate recuperarea sau reconstituirea conținutului contului, ori rambursarea sumelor plătite pentru Serviciile oferite contra cost.
8.2. În cazul Furnizorilor, regulile privind încetarea / denunțarea unilaterală a contratului cu Societatea se completează cu prevederile contractului de prestări servicii încheiat între Societate și Furnizori.
9. Modificarea și încetarea acordului la inițiativa Societății
9.1. Suspendarea și încetarea din cauze neimputabile Utilizatorului
9.1.1. Societatea poate modifica și îmbunătăți periodic Website-ul și/sau Serviciile furnizate prin intermediul acestuia. Societatea poate adăuga sau să elimina funcționalități ori funcții ale Site-ului. De asemenea, Societatea poate suspenda sau întrerupe complet funcționarea Site-ului și/sau furnizarea oricărui Serviciu.
9.1.2. Utilizatorul va fi notificat în prealabil prin e-mail cu privire la o astfel de suspendare sau întrerupere permanentă. În cazul în care funcționarea Site-ului va fi permanent întreruptă, acordul dintre Societate și Utilizator ce face obiectul acestui set de Termeni și Condiții, precum și a oricăror alți termeni și condiții speciale vor fi considerate denunțate.
9.2. Încetarea din cauze imputabile Utilizatorului
9.2.1. Societatea are dreptul să înceteze acordul cu Utilizatorul stabilit în baza acestui set de Termeni și Condiții (sau orice alte seturi de termeni și condiții suplimentare aplicabile), fără nicio formalitate suplimentară, în cazul în care Utilizatorul nu respectă termenii și condițiile din acest Termeni și Condiții și / sau orice alte seturi de termeni și condiții suplimentare aplicabile). În aceste cazuri, Societatea poate limita sau exclude accesul Utilizatorului la Website și/sau Serviciile Societății, sau poate dezactiva, temporar sau permanent, și/sau șterge contul de Utilizator, inclusiv conținutul acestuia.
9.2.2. Societatea își rezervă dreptul de dezactiva, temporar sau permanent, și/sau de a șterge contul de Utilizator, fără notificare, în special, în următoarele cazuri:
a) Utilizatorul nu respectă prevederile din acest set de Termeni și Condiții, inclusiv alți termeni și condiții aplicabile Serviciilor;
b) Utilizatorul înregistrat nu aplică măsurile tehnice de securitate a contului de Utilizator;
c) Utilizatorul răspândește viruși, programe malware și/sau alte programe informatice dăunătoare sistemelor IT;
d) Utilizatorul folosește Website-ul pentru a copia conținutul acesteia, sau a informațiilor privind Serviciile oferite prin intermediul Website-ului ;
e) Utilizatorul este implicat în analiza și/sau citirea automată de software, directoare, date sau conținut ce vizează Website-ul și/sau Serviciile oferite prin intermediul Site-ului și/sau, în orice fel, încalcă obligațiile sale;
f) Utilizatorul creează, distribuie, publică sau integrează aplicații externe sau alt conținut irelevant în Website și/sau Serviciile oferite prin intermediul Website-ului;
g) În orice alt fel, Utilizatorul desfășoară o activitate ilicită, frauduloasă sau manipulatoare în contextul utilizării Website-ului și/sau a oricărui Serviciu.
10. Forța Majoră
10.1. În cazuri de forță majoră, Societatea va fi eliberată de obligația sa de executare.
10.2. Vor fi considerate evenimente de forță majoră toate evenimentele neprevăzute, precum și acele evenimente pentru ale căror efecte legate de executarea contractului nu este responsabilă niciuna dintre părți. Astfel de evenimente vor include în special măsuri legale în situații de grevă, de asemenea și atunci când survin în cadrul unor companii terțe, măsuri oficiale luate de autorități, defecțiunea rețelelor de comunicații și a portalurilor altor furnizori, perturbări privitoare la operatorii de rețea și alte defecțiuni, de asemenea în cazul în care astfel de evenimente survin la nivel de subcontractanți, sub-furnizori și subcontractanții acestora.
11. Limitarea răspunderii
11.1. Societatea încearcă să ofere accesul la Website și la Serviciile sale unui număr cât mai mare de potențiali Utilizatori. Totuși, având în vedere diversitatea tehnică a dispozitivelor hardware, a sistemelor de operare și a altor specificații tehnice, Societatea nu garantează compatibilitatea și buna funcționare cu toate dispozitivele și sistemele de operare folosite de Utilizatori.
11.2. Răspunderea pentru buna funcționare a Website-ului precum și pentru disponibilitatea oricărui Serviciu este exclusă. În mod special, Societatea exclude orice garanție că:
a) Website-ul va funcționa fără întreruperi;
b) că defectele vor fi remediate, că Website-ul sau serverul care o pune la dispoziție nu conține viruși și alte componente dăunătoare;
c) că utilizarea sau rezultatele utilizării Website-ului sau că materialele puse la dispoziție ca parte a Serviciilor oferite sunt corecte, exacte, oferite în timp real sau sigure în orice alt fel.
11.3. Societatea își rezervă dreptul de a refuza Utilizatorilor oricând accesul la Website.
11.4. Societatea își rezervă dreptul de a refuza sau de a elimina imagini, texte sau orice alt conținut postate pe Website ori transmise prin mijloacele de comunicare la distanță.
11.5. Societatea nu poate pot fi ținută răspunzătoare pentru orice fel de disfuncționalități sau dificultăți de utilizare a Website-ului sau a oricărui Serviciu cauzat de modul de funcționare a dispozitivelor IT folosite de Utilizatori, de căderile de tensiune, disfuncționalități ale rețelelor de comunicații și de alte probleme tehnice aferente echipamentelor / serviciilor oferite de terțe persoane direct Utilizatorilor și pentru care Societatea nu răspunde.
11.6. Cu excepția conduitei intenționate sau a culpei grave, răspunderea Societății va fi limitată cantitativ la daunele tipice previzibile in momentul încheierii contractului, în orice situație, fără a depăși valoarea tarifelor plătite pentru Serviciile relevante pentru perioada contractuală corespunzătoare.
11.7. Societatea nu va fi ținută responsabilă pentru nicio pierdere sau daună suportată de către Furnizori/Cumpărători sau de către terți, care rezultă din sau în legătură cu distribuția, livrarea sau deținerea Produselor sau pentru orice revendicare a unei părţi terţe împotriva Furnizorului/Cumpărătorului.
11.8. Societatea nu este răspunzătoare și nu are capacitatea și/sau obligația de a controla sau influența Furnizorii/Cumpărătorii în îndeplinirea obligațiilor aferente operațiunilor de vânzare-cumpărare desfășurate între Cumpărători și Furnizori.
12. Drepturi de proprietate intelectuală
12.1. Drepturile privind platforma Comarket
a) Conținutul, designul, structura, platforma software, precum şi orice alte materiale utilizate în cadrul Website-ului (”Materialele Platformei Comarket”) sunt protejate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Cu excepția oricăror materiale ce fac obiectul conținutului postat de un Utilizator, Societatea este titularul drepturilor patrimoniale de autor, adrepturilor conexe sau, după caz, titularul unor drepturi de utilizare cu privire la Materialele Platformei Comarket.
b) Societatea oferă Utilizatorului o licență personală, globală, gratuită, netransmisibilă şi neexclusivă pentru a utiliza Website-ul. Această licență are unicul scop de a permite Utilizatorului de a accesa Website-ul și/sau Serviciile Societății, așa cum sunt acestea furnizate de Societate, cu respectarea prevederilor din acest set de Termeni și Condiții.
c) Utilizatorul nu are dreptul să copieze, modifice, distribuie, vândă sau să închirieze nicio parte a Website-ului. Utilizatorul nu are dreptul să refacă sau să încerce să extragă codul sursă al Website-ul, cu excepția cazurilor în care Utilizatorul are permisiunea scrisă din partea Societății.
d) Orice mărci, semne, logo-uri (în cele ce urmează în mod colectiv „Mărcile”) afișate pe Website or în legătură cu Serviciile Societății și/sau produsele și/sau serviciile Utilizatorilor care postează conținut sunt Mărci înregistrate și/sau neînregistrate aparținând Societății și/sau Utilizatorilor Înregistrați relevanți. Niciun conținut sau secțiune a Website-ului și/sau nicio trimitere sau referire la Servicii nu poate fi interpretat/ă ca reprezentând o licență sau alt drept acordat Utilizatorului de a utiliza vreo Marcă sau un derivat al acesteia.
12.2. Conținutul postat pe Website de un Utilizator
a) Dacă alegeți să încărcați orice conținut (e.g. imagine, logo etc.) pe Website, verificați dacă aveți drepturile necesare și că respectivul conținut respectă legile în vigoare, precum și regulile privind conținutul postat pe Website.
b) Conținutul dvs. vă aparține, ceea ce înseamnă că păstrați toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acestuia, însă prin postarea materialelor protejate de drepturi de proprietate intelectuală, Utilizatorul oferă Societății o licență pentru utilizarea acestui conținut.
c) Licența acordată de Utilizator este internațională (i.e. valabilă oriunde în lume), neexclusivă (i.e. Utilizatorul poate acorda altor persoane licența de utilizare a conținutului) și scutită de redevență (i.e. nu presupune costuri din partea Societății sau orice alte remunerații plătite Utilizatorului).
d) Licența oferită Societății permite acesteia:
(i) Să găzduiască, să reproducă, să distribuie, să publice, să comunice și să utilizeze conținutul furnizat de Utilizator (e.g. să îl salveze în sistemele IT ale societății, să indexeze informațiile respective) pentru scopul oferirii Serviciilor;
(ii) Să modifice conținutul, de exemplu, prin reformatarea sau moderarea lui;
(iii) Să sublicențieze aceste drepturi contractorilor Societății în scopurile de mai jos;
e) Licența oferită are următoarele scopuri:
(i) operarea și îmbunătățirea Serviciilor, respectiv asigurarea funcționării Serviciilor conform destinației lor și crearea de noi funcții.
(ii) folosirea conținutului pe care l-ați făcut public pentru a promova Serviciile noastre;
(iii) dezvoltarea de noi tehnologii și Servicii.
13. Legea aplicabilă și Jurisdicția
13.1. Acest set de Termeni și Condiții va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legile din România, iar orice dispute sau litigii dintre Societate și Utilizatori în legătură cu acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente potrivit legii.
14. Prevederi finale
14.1. SOCIETATEA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A ACTUALIZA PERIODIC ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII (E.G. PENTRU A CORESPUNDE SCHIMBĂRILOR SURVENITE LA NIVELUL LEGISLAȚIEI SAU AL SERVICIILOR FURNIZATE DE SOCIETATE). UTILIZATORII VOR FI NOTIFICAȚI CU PRIVIRE LA OPERAREA UNOR ACTUALIZĂRI / MODIFICĂRI ÎN TERMENI ȘI CONDIȚII ȘI LI SE VA SOLICITA SĂ ÎȘI EXPRIME ACORDUL CU PRIVIRE LA TERMENI ȘI CONDIȚII ACTUALIZATE. REFUZUL DE A ACCEPTA TERMENI ȘI CONDIȚII ACTUALIZATE VA ATRAGE ÎNCETAREA CONTRACTULUI CU SOCIETATEA, IAR UTILIZATORII NU VOR MAI PUTEA UTILIZA SITE-UL ȘI/SAU SERVICIILE SOCIETĂȚII.
14.2. Utilizatorii nu pot cesiona drepturile și obligațiile din acest set de Termeni și Condiții (sau orice parte a acestora) fără acordul scris al Societății. Societatea poate cesiona drepturile și obligațiile din acest set de Termeni și Condiții.
14.3. În cazul în care orice termen sau prevedere al/a acestui set de Termeni și Condiții sau al/a oricărui document inclus sau referit în acest set de Termeni și Condiții este considerat/considerată de către o instanță competentă ca fiind contrar/contrară legii, respectivul termen va fi eliminat din acest set de Termeni și Condiții, iar restul prevederilor din acest set de Termeni și Condiții nu vor fi afectate. De asemenea, în măsura permisă de lege, aplicarea respectivei prevederi altor persoane sau circumstanțe decât celor față de care aceasta este invalidă sau inaplicabilă nu va fi afectată de nulitatea acesteia. Fiecare prevedere a acest set de Termeni și Condiții va fi valabilă şi aplicabilă în măsura permisă de lege.
14.4. În caz de discrepanțe între acest set de Termeni și Condiții şi termenii şi condițiile specifice, termenii şi condițiile specifice vor prevala.
14.5. Acest set de Termeni și Condiții reglementează relația dintre Societate şi Utilizator. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres contrariul, acesta nu creează niciun fel de drepturi pentru terțe persoane. Nicio prevedere a acestui set de Termeni și Condiții nu va fi interpretată ca stabilind între Utilizator şi Societate un parteneriat, o societate mixtă, un raport de tip mandant-mandatar sau angajat-angajator. Niciuna dintre părți nu va avea niciun / nicio drept, putere sau autoritate, expres / expresă sau implicit / implicită, să o angajeze pe cealaltă.
14.6. Pe lângă acest set de Termeni și Condiții, publicăm și o Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal. Deși nu face parte din acest set de Termeni și Condiții, vă recomandăm să o citiți ca să înțelegeți modul în care putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, care sunt drepturile dumneavoastră și modul în care vi le puteți exercita.

15. Contact
15.1. Societatea poate fi contactată la adresa Comarket Store SRL, Soseaua Nicolae Titulescu 4-8, Cladirea America House, Aripa de vest, Etaj 8 , e-mail: gdpr@utilsoftwaresolutions.ro.
15.2. Cu excepția cazului în care Utilizatorul comunică orice modificare, notificările vor fi transmise la datele de contact furnizate de Utilizator, iar respectivele notificări vor fi considerate primite de către Utilizator. Utilizatorul poate contacta Societatea la adresa de e-mail de mai sus, în cazul în care dorește, să-și modifice adresa de e-mail pentru primirea notificărilor. Modificarea adresei de e-mail pentru notificări se poate face și direct pe Site, utilizând secțiunea Cont.