Privacy policy

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal
 
1.               Cine suntem

CoMarket Store SRL (în continuare „Operatorul”) este o societate română, cu sediul în șos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 8, clădirea America House, Aripa de Vest, București,  sector 1, înmatriculată în Registrul Comerțului cu nr. J40 /11315 /2020. CoMarket Store acționează în calitate de operator al datelor cu caracter personal colectate prin intermediul platformei CoMarket (în continuare „Platforma” sau „Site-ul”).

Prin intermediul Platformei, Operatorul oferă un serviciu care se adresează exclusiv profesioniștilor, fie că este vorba de Furnizori sau Utilizatori. Chiar și așa însă, pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul Platformei, profesioniștii trebuie să își deschidă un cont în Platformă, ocazie cu care persoanele desemnate de aceștia vor trebui să ofere o serie de date personale: adresă de email, număr de telefon etc.

În sensul prezentei Politici:

 1. Furnizorii sunt acei profesioniști care au deschis un cont în Platformă și oferă bunuri și servicii Utilizatorilor prin intermediul Platformei; și
 2. Utilizatorii sunt acei profesioniști care au deschis un cont în Platformă și cumpără bunurile și serviciile oferite de Furnizori prin intermediul Platformei.

Această Politică este adresată deopotrivă Furnizorilor și Utilizatorilor. Scopul acestei Politici este acela de a explica modul în care Operatorul prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul Platformei. Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale colectate prin intermediul Site-ului.

2.          Ce date prelucrăm

În genere, Operatorul prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume (inclusiv date de identificare ale managementului), adresă de e-mail, IP, număr de telefon, parolă, adresa relevantă pentru livrarea bunurilor/transmiterea facturilor, produsele comandate și istoricul comenzilor. Cu ocazia înscrierii în Platformă, vi se vor putea solicita datele privind înscrierea în Registrul Comerțului, precum și date privind afacerea Dumneavoastră: tipul afacerii (ex. hotel, pensiune, restaurant), specificul (tradițional, internațional etc.), capacitatea, existența unei terase, numărul de salariați, cifra de afaceri. În cazul unor întreprinderi individuale sau familiale, aceste categorii de date ar putea fi considerate la rândul lor date cu caracter personal.

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul Site-ului, pentru scopul logării pe Site, al asigurării serviciilor oferite în Platformă, pentru a vă informa cu privire la funcționarea Site-ului, pentru evaluarea produselor și serviciilor oferite pe Site, pentru a analiza preferințele utilizatorilor și, dacă ne-ați dat acordul pentru aceasta, pentru promovarea produselor oferite Furnizori.

Operarea Platformei. Operatorul prelucrează datele personale colectate pentru scopul logării în Platformă, al operării Platformei, al gestionării comenzilor sau livrărilor și după caz, în scopul emiterii și prelucrării facturilor. De asemenea, Operatorul v-ar putea contacta prin email pentru a vă informa cu privire la funcționarea Site-ului (spre pildă, atunci când Site-ul ar putea fi indisponibil ca urmare a lucrărilor de mentenanță). În aceste cazuri, prelucrarea are la bază obligația Operatorului de a-și executa angajamentele contractuale (de exemplu, atunci când datele sunt prelucrate pentru emiterea facturilor) precum și interesul legitim al Operatorului de a gestiona relația cu Furnizorii și Utilizatorii înscriși în Platformă și de a asigura buna funcționare și securitatea Platformei.

Evaluarea produselor și serviciilor. Operatorul prelucrează datele privind istoricul comenzilor și al livrărilor pentru a genera statistici privind satisfacția furnizorilor și utilizatorilor vis a vis de produsele oferite prin intermediul Platformei analiza succesul produselor oferite prin intermediul Platformei. Operatorul utilizează rapoartele statistice pentru a realiza segmentări ale clienților, oferind furnizorilor înscriși în Platformă date statistice cu privire la succesul produselor și serviciilor oferite. Prelucrarea acestor date se face în baza interesului legitim al Operatorului de a evalua produsele, serviciile și oportunitățile oferite prin intermediul Platformei și gradul de satisfacție a Furnizorilor și Utilizatorilor.

Preferințele utilizatorilor. Operatorul prelucrează de asemenea datele privind comenzile Utilizatorilor, istoricul comenzilor și al livrărilor precum și datele privind afacerea Dumneavoastră pentru a analiza preferințele Utilizatorilor și pentru a vă putea oferi cele mai potrivite oportunități de afaceri în Platforma CoMarket. De cele mai multe ori analiza acestor preferințe nu constituie o prelucrare de date cu caracter personal, având în vedere că datele privind comenzile utilizatorilor sunt date ale unor profesioniști (în majoritatea cazurilor persoane juridice), iar persoanele fizice care se ocupă de plasarea comenzilor nu acționează în nume propriu, ci în numele și pe seama Utilizatorilor profesioniști. Totuși, pentru că nu putem exclude ca o parte din Utilizatorii Platformei să fie întreprinderi individuale, analiza preferințelor ar putea implica prelucrarea unor date cu caracter personal. Prelucrarea acestor date se face în baza interesului legitim al Operatorului de a promova produsele, serviciile și oportunitățile oferite prin intermediul Platformei.

Dacă ați consimțit să primiți mesaje promoționale din partea acestuia, Operatorul vă va putea transmite mesaje (prin SMS sau email) privind promoțiile, produsele, serviciile și oportunitățile disponibile pe Platformă. Prelucrarea datelor dvs. de contact pentru transmiterea de mesaje promoționale se face pe baza consimțământului dvs. Vă puteți retrage oricând consimțământul; pentru aceasta puteți modifica setările contului dvs. astfel încât să opriți mesajele promoționale. De asemenea, puteți să vă retrageți consimțământul printr-un click pe link-ul „Dezabonare” în oricare mesaj promoțional.

3.          Cui divulgăm datele personale?

Stocăm datele tale cu caracter personal pe servere din Uniunea Europeană. Operatorul va putea să transmită datele partenerilor contractuali, în scopul realizării scopurilor prezentate mai sus. Spre pildă datele persoanei care plasează o comandă vor fi transmise furnizorului sau furnizorilor relevanți pentru onorarea comenzii respective.

Operatorul va putea transmite datele cu caracter personal autorităților publice, în condițiile legii. De asemenea, datele vor putea fi transmise către contabilii, auditorii, avocații sau alți asemenea consilieri externi ai Operatorului. Operatorul va putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a se permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilicite.

Operatorul va putea transfera datele personale atât afiliaților săi cât și altor entități din Uniunea Europeană în vederea realizării de statistici și alte tipuri de rapoarte.

4.          Cât timp păstrăm datele personale?

Vom păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă rezonabilă de timp, calculată în funcție de scopul pentru care prelucrăm datele.

5.          Cookies

Site-ul conține cookie-uri (fișiere de dimensiuni foarte mici pe care Operatorul le transmite către device-ul utilizatorilor Site-ului). Aceste cookie-uri sunt de două tipuri:

 • Cookie-uri de funcționalitate> aceste cookie-uri îmbunătățesc experiența utilizatorilor Site-ului de navigare pe Site și le permit să beneficieze de funcționalități cum ar fi listele de preferințe
 • Cookie-uri de performanță: aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura și analiza modul în care clienții Operatorului utilizează Site-ul. Prin aceste cookie-uri se pot îmbunătăți continuu modul de funcționare a Site-ului și experiența utilizatorilor acestuia.

Utilizarea Site-ului implică acordul utilizatorilor Site-ului cu privire la plasarea acestor tipuri de cookie-uri pe dispozitivul lor și la accesarea acestora la următoarea vizită pe site. Ștergerea cookie-urilor sau blocarea eventualelor cookie-uri ar putea să împiedice accesarea anumitor zone sau funcționalități de pe Site. În anexa la prezenta, veți găsi informații despre cookie-urile conținute în Site.

6.          Drepturile dvs.

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 1. Accesarea datelor: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate și informații cu privire la natura specifică a acestei prelucrări, precum scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor / terții care au acces la datele tale, perioada pentru care datele sunt păstrate, drepturile dvs. specifice. De asemenea, puteți solicita o copie gratuită a datelor pe care le prelucrăm.
 2. Rectificare: ne puteți solicita să modificăm datele dvs. cu caracter personal care sunt incorecte sau, dacă este necesar, să completăm datele, inclusiv prin furnizarea către noi a datelor suplimentare relevante.
 3. Retragerea consimțământului: în cazul în care ați consimțit la prelucrarea datelor pentru scopul transmiterii de comunicări comerciale, vă veți putea retrage oricând consimțământul modificând setările contului dvs. sau accesând link-ul „Dezabonare” în oricare mesaj promoțional primit.
 4. Ștergere: Ne puteți solicita să ștergem datele dvs. atunci când:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate și prelucrate;
 • v-ați retras consimțământul, iar Operatorul nu are alt temei pentru prelucrarea datelor.
 • datele dvs. sunt prelucrate contrar legii;
 • v-ați opus prelucrării datelor dvs. și nu există alte motive legitime pentru care acestea să fie prelucrate;
 • datele dvs. trebuie șterse conform legii.
  1. Opoziție: aveți posibilitatea să vă opuneți oricând prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, pentru motive ce țin de situația dvs. personală, cu excepția cazurilor în care există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  2. Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat prin completarea formularului de înscriere într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
  3. Restricționare: puteți solicita ca anumite date cu caracter personal să fie marcate ca restricționate în timp ce sunt soluționate plângerile despre acuratețea, actualitatea datelor dvs. și legalitatea prelucrării acestora, și când, deși noi nu mai avem nevoie de datele dvs., trebuie să le păstrăm pentru a stabili, exercita sau susține un drept în instanță, la cererea dvs.

Pentru a putea exercita drepturile menționate mai sus precum și a obține orice lămuriri / informații suplimentare privind prelucrarea datelor dvs., vă rugăm să contactați Operatorul la următoarea adresă [gdpr@utilsoftwaresolutions.ro].

 1. Depunerea unei plângeri: puteți depune o plângere legată de prelucrarea datelor dvs. la Autoritatea Națională Pentru Prelucrarea și Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, dataprotection.roanspdcp@dataprotection.ro); de asemenea, vă puteți exercita orice drepturi pe care le aveți în legătură cu prelucrarea la alte autorități competente.

Anexa la Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Denumire Cookie

Funcționalitate

Scop

Retenție

Partajare

Elementor

Utilizăm cookie-ul Elementor pentru crearea conținutului

Citește mai mult

Stocarea acțiunilor efectuate pe site

Statistic (datele sunt anonimizate)

Persistent

Aceste date nu sunt partajate cu terțe părți

_hjid

Utilizăm cookie-ul _hjid pentru a crea statistici cu cele mai folosite funționalități ale site-ului și pentru înregistrarea ecranului

Citește mai mult

 

Stocarea numărului de identificare unic al utilizatorului

Statistic

1 (un) an

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica Hotjar privind cookie-urile

_hjIncludedInSample

Utilizăm cookie-ul _hjIncludedInSample pentru a crea statistici cu cele mai folosite funționalități ale site-ului și pentru înregistrarea ecranului

Citește mai mult

Stocarea datelor ce au fost anonimizate

Statistic (datele sunt anonimizate)

Cookie de sesiune

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica Hotjar privind cookie-urile

gtm4wp_orderid_tracked

Utilizăm cookie-ul gtm4wp_orderid_tracked în scop statistic pentru site

Citește mai mult

Funcționalitate necunoscută

Statistic

1 (un) an

Aceste date nu sunt partajate cu terțe părți

Utilizăm cookie-urile Facebook pentru afișarea postărilor sociale recente și/sau a butoanelor de partajare socială

Citește mai mult

   

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica Facebook privind cookie-urile

_fbp

Stocarea și urmărirea vizitelor pe site

Marketing/Urmărire

3 (trei) luni

 

actppresence

Gestionarea frecvenței de afișare a anunțurilor

Marketing/Urmărire

1 (un) an

 

_fbc

Stocarea ultimei vizite

Marketing/Urmărire

2 (doi) ani

 

fbm*

Stocarea detaliilor contului

Marketing/Urmărire

1 (un) an

 

xs

Stocarea numărului de identificare unic de sesiune

Marketing/Urmărire

3 (trei) luni

 

fr

Permite livrarea reclamelor sau redirecționarea acestora

Marketing/Urmărire

3 (trei) luni

 

datr

Asigură prevenirea fraudelor

Marketing/Urmărire

2 (doi) ani

 

sb

Stocarea detaliilor browser-ului

Marketing/Urmărire

2 (doi) ani

 

*_fbm_

Stocarea detaliilor contului

Marketing/Urmărire

1 (un) an

 

wd

Determinarea rezoluției ecranului

Funcționalitatea site-ului

1 (o) săptămână

 

act

Menținerea utilizatorului conectat

Funcționalitatea site-ului

90 (nouăzeci) de zile

 

c_user

Stocarea unui număr de identificare unic de utilizator

Funcționalitatea site-ului

90 (nouăzeci) de zile

 

csm

Asigură prevenirea fraudelor

Funcționalitatea site-ului

90 (nouăzeci) de zile

 

presence

Stochează și urmărește dacă pagina browser este activă

Funcționalitatea site-ului

Cookie de sesiune

 

_gcl_au

Utilizăm cookie-ul _gcl_au în scop statistic pentru site

Citește mai mult

Stocarea și urmărirea conversațiilor

Marketing/Urmărire

Persistent

Aceste date nu sunt partajate cu terțe părți

Utilizăm cookie-urile Google Analytics în scop statistic pentru site

Citește mai mult

   

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Declarația de confidențialitate Google Analytics

_ga

Numărarea și urmărirea vizualizărilor paginii

Statistic (datele sunt anonimizate)

2 (doi) ani

 

_gid

Numărarea și urmărirea vizualizărilor paginii

Statistic (datele sunt anonimizate)

1 (o) zi

 

_dc_gtm_UA-*

Stocarea numărului de solicitări pentru acordarea asistenței

Statistic

1 (un) minut

 

Utilizăm cookie-urile MailChimp pentru lista de corespondență ce cuprinde abonații site-ului

Citește mai mult

   

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Declarația de confidențialitate MailChimp

MCPopupClosed

Înregistrează informații atunci când un email a fost respins

Funcționalitatea site-ului

1 (un) an

 

mailchimp.cart.current_email

Stochează informații în scop de remarketing

Marketing/Urmărire

Cookie de sesiune

 

mailchimp.cart.previous_email

Stochează informații în scop de remarketing

Marketing/Urmărire

Cookie de sesiune

 

mailchimp_cart_current_email

Stochează informații în scop de remarketing

Marketing/Urmărire

Cookie de sesiune

 

mailchimp_cart_previous_email

session

Stochează informații în scop de remarketing

Marketing/Urmărire

Cookie de sesiune

 

mailchimp_user_email

Funcționalitate necunoscută

Marketing/Urmărire

1(o) lună

 

mailchimp_landing_site

Stochează informații pentru a determina ce pagină a fost vizitată prima

Statistic

1 (o) lună

 

mailchimp.cart.*

Funcționalitate necunoscută

Analiza pentru determinarea scopului este în desfășurare

Cel puțin o sesiune

 

tk_ai

Utilizăm cookie-ul tk_ai pentru dezvoltarea site-ului

Citește mai mult

Stocarea numărului de identificare unic al utilizatorului

Statistic

Cookie de sesiune

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica Automattic privind cookie-urile

wp-wpml_current_language

Utilizăm cookie-ul wp-wpml_current_language pentru management local

Citește mai mult

Stocarea setărilor cu privire la limbă

Funcționalitatea site-ului

1 (o) zi

Aceste date nu sunt partajate cu terțe părți

tablesorter-savesort

Funcționalitate necunoscută

Analiza pentru determinarea scopului este în desfășurare

Cel puțin o sesiune

Aceste date nu sunt partajate cu terțe părți

Utilizăm cookie-urile Complianz pentru managementul consimțământului cu privire la cookie-uri

Citește mai mult

   

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Declarația de confidențialitate Complianz

complianz_policy_id

Stocarea numărului de indentificare a politicii privind cookie-urile acceptate

Funcționalitatea site-ului

365 (treisuteșaizecișicinci) de zile

 

complianz_consent_status

Stocarea preferințelor privind consimțământul cu privire la cookie-uri

Funcționalitatea site-ului

365 (treisuteșaizecișicinci) de zile

 

cmplz_event_*

Stocarea preferințelor privind consimțământul cu privire la cookie-uri

Funcționalitatea site-ului

365 (treisuteșaizecișicinci) de zile

 

cmplz_marketing

Stocarea preferințelor privind consimțământul cu privire la cookie-uri

Funcționalitatea site-ului

365 (treisuteșaizecișicinci) de zile

 

Utilizăm cookie-urile AddThis pentru furnizarea butoanelor de partajare pe rețelele sociale

Citește mai mult

   

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Declarația de confidențialitate AddThis

at-rand

Funcționalitate necunoscută

Analiza pentru determinarea scopului este în desfășurare

Persistent

 

_at.cww

Funcționalitate necunoscută

Analiza pentru determinarea scopului este în desfășurare

Cel puțin o sesiune

 

at-lojson-cache-ra-*

Funcționalitate necunoscută

Analiza pentru determinarea scopului este în desfășurare

Persistent

 

ouid

Funcționalitate necunoscută

Analiza pentru determinarea scopului este în desfășurare

1 (un) an

 

na_tc

Funcționalitate necunoscută

Analiza pentru determinarea scopului este în desfășurare

Cel puțin o sesiune

 

na_id

Funcționalitate necunoscută

Analiza pentru determinarea scopului este în desfășurare

Cel puțin o sesiune

 

mus

Funcționalitate necunoscută

Analiza pentru determinarea scopului este în desfășurare

1 (un) an

 

loc

Stocarea datelor privind locația

Analiza pentru determinarea scopului este în desfășurare

13 (treisprezece) luni

 

cw_id

Funcționalitate necunoscută

Analiza pentru determinarea scopului este în desfășurare

Cel puțin o sesiune

 

uit

Funcționalitate necunoscută

Analiza pentru determinarea scopului este în desfășurare

Cel puțin o sesiune

 

psc

Funcționalitate necunoscută

Analiza pentru determinarea scopului este în desfășurare

Cel puțin o sesiune

 

at-lojson-cache-wp-*

Funcționalitate necunoscută

Analiza pentru determinarea scopului este în desfășurare

Persistent

 

__atssc

Funcționalitate necunoscută

Analiza pentru determinarea scopului este în desfășurare

Cel puțin o sesiune

 

__atuvc

Stocarea datelor cu privire la activitatea desfășurată pe site

Analiza pentru determinarea scopului este în desfășurare

13 (treisprezece) luni

 

__atuvs

Funcționalitate necunoscută

Analiza pentru determinarea scopului este în desfășurare

1 (un) an

 

_at.hist.*

Stocarea istoricului de utilizare al utilizatorului

Statistic

Persistent

 

UID

Stocarea numărului de identificare unic al utilizatorului

Statistic

1 (un) an

 

Google Fonts API

Utilizăm cookie-ul Google Fonts API pentru afișarea fonturilor web

Citește mai mult

Solicitarea adresei IP a utilizatorului

Marketing/Urmărire

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Declarația de confidențialitate Google Fonts

uvc

Funcționalitatea de distribuire în mod egal a sarcinii pe server

Funcționalitatea site-ului

1 (o) zi

Aceste date nu sunt partajate cu terțe părți